Usługi 

Usługi detektywistyczne

Kim jest detektyw? Już od XIX wieku rozwijał się ten fach, a użycie wybitnych i intrygujących metod dedukcji odbiło swój ślad w literaturze jak na przykład bohater literacki Sherlock Holmes. Samo słowo “detektyw” pochodzi z łaciny i oznacza „odkrywać”, „wykrywać”, „wyjawić”.
Praca detektywa skupia się na prowadzeniu śledztwa, podczas którego posługuje się rozumowaniem logicznym i innymi niejawnymi metodami dochodzenia. Na podstawie dowodów, wiarygodnych informacji, przesłanek przeprowadza proces dedukcji co ma na celu dojście do prawidłowych wniosków. Prywatny detektyw prowadząc śledztwa dla klientów musi posiadać licencję, gdyż jego zeznania mogą być znaczące w sprawach sądowych czy czynnościach sprawdzających policji.

Zakres czynności detektywa

Korzystanie z pomocy prywatnych detektywów staje się coraz częstsze. Obecnie biura detektywistyczne prowadzone są w sposób odpowiedzialny i profesjonalny, a każda drobna sugestia czy wiadomość od klienta jest ważna. Główny zakres takiej działalności to zbieranie wrażliwych, tajnych wiadomości często dotyczących postępowań karnych i cywilnych, poszukiwanie mienia, osób zaginionych lub ukrywających się, dokonywanie analizy wiarygodności świadków i dokumentów, wywiązywania się z obowiązków finansowych i ubezpieczeniowych. Pokaźny popyt na detektywów wynika z tego, że coraz częściej jesteśmy oszukiwani, a jako strona poszkodowana trudno jest uzasadnić nasze racje i motywy. W celu ochrony własnych interesów wiele oszustw jest tuszowanych, a oświadczenia osób postronnych i świadków są przeinaczone. Tylko detektyw jest w stanie ustalić jednolitą wersję i dojść do prawdy.

Podobne