Usługi 

Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Kluczowe informacje na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie. Przekonaj się!

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń wykonują setki specjalistycznych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, że w sieci nietrudno wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko obligatoryjne, np. gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie obliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Elementy determinujące cenę przekładu

Końcowy koszt tłumaczenia tekstu determinują poniższe elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańszy niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który chcemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (angielski, holenderski) czy romańskich (francuski, hiszpański) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) lub słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w tekście tematy. Translacja kontraktów handlowych, opracowań medycznych bądź prac naukowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, aby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji karygodnych pomyłek.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy koszt?

Warto podkreślić, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy bądź dokumenty szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii lub odpisu, a także przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół określają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie nieodzowności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym – 1125 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Podobne