Usługi 

Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Jeżeli szukasz pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków, zajrzyj na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia nauki bądź pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Podobne