Usługi 

Kiedy wykonuje się badania wysokościowe?

Poznaj więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie poznawaniem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne wykonywane są m.in w stosunku do osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, wirometr oraz stereometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Zatajanie informacji niczemu nie służy.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o obowiązku ich noszenia zdecydował okulista.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Podobne