Usługi 

Jak rozwijać swoje kompetencje? O pracy z coachem

Szukasz fachowego wsparcia w tej dziedzinie? Skontaktuj się z coachem psychologiem.

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu jest niezmiernie konkurencyjny i wymaga notorycznego dostosowywania się do jego aktualnych warunków. W następstwie tego tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownika, ale także wydajna organizacja pracy wieloosobowych zespołów pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się wiedzą profesjonalnego coacha.

Sesje z coachem psychologiem – poszerz swoje kwalifikacje zawodowe

Wykwalifikowany coach kariery służy pomocą w poszerzeniu zakresu kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na kolejne wyzwania zawodowe oraz potencjalne zmiany. Dzięki temu może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale także daje ciekawsze perspektywy awansu. Coach koncentruje się na ambicjach oraz zamiarach klienta, zatem sesje z nim każdorazowo są spersonalizowane, zorientowane na zrealizowanie uzgodnionych założeń. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? To głównie menedżerowie czy prezesi przedsiębiorstw, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w dziedzinie nadzoru i planowania pracy.

Jak wygląda współpraca z coachem biznesu?

Fundamentem dającej pozytywne wyniki współpracy z coachem biznesu, jest drobiazgowe poznanie klienta. W związku z tym pierwsze spotkanie z coachem skupia się na dokładnym wyznaczeniu ambicji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, największych sukcesów i klęsk zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie coaching czy może doradztwo oraz wybrać ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Pierwsza rozmowa nie musi przebiegać z coachem oko w oko – można połączyć się przez telefon lub komunikator. Po przeprowadzeniu określonej ilości spotkań coach przygotowuje podsumowanie. Wskazuje w nim, które zamiary zostały osiągnięte, a także gdzie ewentualnie niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Podobne