Usługi finansowe 

Podstawowe informacje o restrukturyzacji przedsiębiorstw

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, zobowiązania w stosunku do partnerów zwiększają się z każdym dniem i rozpoczęcie procedury upadłości zdaje się być rozsądnym wyjściem, być może przyszedł czas na rozpatrzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek bankrutującym biznesom

Restrukturyzacją można nazwać przeobrażenie podmiotu mającą na celu niedopuszczenie do jego upadłości i w efekcie zwiększenie jego wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy proponują mnóstwo instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami, przez co są bez wątpienia bardziej ukierunkowane na właścicieli firm. Również postępowania trwają krócej niż przed 2016 r. i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pożytków: wstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, pozwalają zastopować egzekucje komornicze, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, a zwłaszcza uchronić firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, sanacyjne, przyspieszone układowe

Przywołany wyżej akt prawny określa 4 możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu rejestru wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednak w domyśle ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie trwa najczęściej około 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sędzia może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem majątek dłużnika. Czas trwania tego typu postępowania jest często dłuższy aniżeli 12 miesięcy, ponieważ w sprawach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia rozstrzyga o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W takim postępowaniu to zadłużona firma przy współudziale z nadzorcą układu, którego zresztą sama wybiera, osobiście prowadzi pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sądu jest tu jedynie potwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a przy tym zapewnia szeroką ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednakże z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Trzeba podkreślić, że istnieją ograniczenia, które określają to, który typ restrukturyzacji można przeprowadzić w danym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować tylko wówczas, gdy wysokość wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku odpowiednie jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego lub sanacyjnego. Procedury restrukturyzacyjne są skomplikowane, wobec tego jeśli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale wahasz się, jaki typ będzie korzystny dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo zgłoś się po pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego.

Podobne