Usługi finansowe 

Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Więcej w temacie automatycznej windykacji należności na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne przypominanie o obowiązku przelania opłaty

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten wielu osobom źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga windykacji nie przyniesie efektu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc generuje porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony we wskazanym terminie na ogół wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – informacje o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może dodać indywidualne scenariusze działań wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na koniec, gdy wspomniane powyżej działania będą nieskuteczne, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających należności, a po kilku miesiącach przynosi również wyraźną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Podobne