Usługi finansowe 

Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Więcej informacji o nocie księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych często przez wiele lat dobrych układów partnerskich. W końcu zwłoka we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych problemów z wypłacalnością lub jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Informacje o tym zawarto we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada także wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Podobne