Usługi finansowe 

Co to jest metoda kasowa?

Sprawdź więcej informacji o metodzie kasowej na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie interesuje się czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po przelaniu od kontrahenta płatności.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone kilkukrotnie upominać się od kontrahenta przelewu opłaty za zrealizowane usługi bądź sprzedane towary. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet świetnie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na wymieniony wcześniej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie polecają przedsiębiorstwom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest po prostu problem z ciągłym kontrolowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy stu i więcej dokumentach pilnowanie przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Podobne