Robienie zakupów Usługi budowlane 

Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Więcej o kontenerach KP na http://bit.ly/2HaSnUE

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z przechowywaniem oraz przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Podobne