Nauczanie Ochrona i bezpieczeństwo 

Szkolenie RODO w działach IT. Czego się tam nauczysz?

Pomimo, że od wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO minęło już trochę czasu, wiele firm wciąż boryka się z problemami związanymi z prawidłowym przetwarzaniem danych w systemach teleinformatycznych. Aby mieć pewność, że wprowadzone w przedsiębiorstwie procedury nie naruszają przepisów unijnych, warto wziąć udział w szkoleniu z przybliżającym zagadnienia RODO w IT.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu RODO w IT?

W takim szkoleniu może wziąć udział każdy, jakkolwiek jest ono skierowane głównie do administratorów systemów informatycznych (ASI), osób administrujących danymi osobowymi oraz osób pełniących rolę Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Celem szkolenia z zakresu RODO w IT jest podniesienie u uczestników poziomu wiedzy i umiejętności, które ułatwią im później realizację zadań związanych z administrowaniem systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe w danej firmie. Biorący udział w szkoleniu dowiedzą się m.in. jakie elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) audytować pod kątem zgodności z RODO, jak prawidłowo przeprowadzić ocenę skutków ochrony danych, aby zastosować najodpowiedniejsze środki minimalizujące ryzyko ewentualnych incydentów, a także jak zaplanować i przeprowadzić audyt w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, zarówno swojej firmy, jak i podmiotów przetwarzających. W związku z tym, że branża IT rozwija się bardzo dynamicznie i co jakiś czas pojawiają się nowe zagrożenia, po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie również wiedział gdzie znaleźć informacje o cyberzagrożeniach.

Jak odbywa się szkolenie RODO w IT

Takie szkolenie trwa jeden dzień i jest podzielone na kilka bloków tematycznych. Oczywiście zaczyna się od przypomnienia podstaw, czyli omówienia podstawowych pojęć z zakresu danych osobowych, kluczowych zmian jakie w 2018 r. przyniosło wejście w życie rozporządzenia RODO oraz samych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych. Następnie uczestnicy uczą się prawidłowo przetwarzać dane osobowe, czyli jak je zinwentaryzować, chronić przed potencjalnym wyciekiem, a także jak wykonywać kopie zapasowe. Szkolenie porusza również temat realizacji prawa do bycia zapomnianym, prawa dostępu do danych i prawa do przenoszenia danych w systemach IT, przybliża narzędzia wspomagające pracę administratorów systemów informatycznych (ASI), oraz metodykę zarządzania ryzykiem (w tym ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych) i wiele innych. Szkolenie RODO w IT kończy się otrzymaniem imiennego certyfikatu jego ukończenia.

Podobne