Usługi finansowe 

Czy opłaca się inwestować w złoto w sztabkach?

Gromadzenie środków pieniężnych na koncie czy zakładanie lokat nie jest dzisiaj tak dochodowe jak jeszcze pięć lat temu. Niskie oprocentowanie oferowane przez instytucje bankowe, ale także i powszechniejsze zrozumienie, że nie zainwestowany kapitał przynosi zysku spowodowały, iż Polacy szukają strategii, które pozwolą ich pieniądzom zapewniać za jakiś czas poboczny dochód. Obok nabywania udziałów funduszy inwestycyjnych, obligacji państwowych czy akcji, coraz większe zainteresowanie zdobywają metale inwestycyjne, a głównie – sztabki złota. Złote sztabki to inwestycja na lata Od razu warto stanowczo zaakcentować, że inwestycja pieniędzy w sztabki złota to inwestycja na…

Więcej
Usługi finansowe 

Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Jest dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych. Windykacja polubowna – systematyczne przypominanie o obowiązku przelania opłaty Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten wielu osobom źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To…

Więcej
Usługi finansowe 

Co to jest metoda kasowa?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie interesuje się czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po przelaniu od kontrahenta płatności. Kto może skorzystać z metody kasowej? Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone kilkukrotnie upominać się od kontrahenta przelewu…

Więcej
Usługi finansowe 

Otwarta bankowość i Flobo – jeszcze większe możliwości i wygoda korzystania

Otwarta bankowość (open banking) to możliwość bezpiecznej wymiany informacji finansowych o klientach między bankami i zewnętrznymi usługami. Z otwartej bankowości korzysta też robot księgowy Flobo, który pobiera informacje o wpłatach pojawiających się na koncie firmowym i automatycznie przypisuje je do wystawionych faktur. Open banking – jak to działa? Otwarta bankowość jest powiązana z pojęciem open API. API to Interfejs programowania aplikacji, czyli zbiór reguł, które szczegółowo opisują, w jaki sposób aplikacje komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. W Polsce funkcjonuje standard PolishAPI, który został stworzony pod nadzorem Związku Banków…

Więcej
Usługi finansowe 

Kilka informacji o systemie SWIFT

Mimo, że praktycznie rzecz biorąc każdego dnia korzystamy z usług bankowych, mnóstwo osób pierwszy raz dowiedziało się o istnieniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania nałożenia sankcji wobec Rosji jako reakcja Zachodu na jej atak na Ukrainę. Tymczasem system SWIFT używany jest już od lat 70-tych ubiegłego stulecia i jest jednym z fundamentów efektywnego funkcjonowania międzynarodowego rynku finansów. Co jest największym atutem systemu SWIFT? SWIFT to skrótowiec od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli po polsku – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Powszechnie natomiast ten…

Więcej
Usługi finansowe 

Na czym polega masowa obsługa faktur?

Ręczne wystawianie faktur wciąż jest najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym w wielu firmach (za wyjątkiem sklepów internetowych). Większa liczba klientów to więcej faktur i czasu potrzebnego na ich wystawianie. Z pomocą przychodzi masowa obsługa faktur i towarzysząca temu procesowi automatyzacja. Tam, gdzie mamy do czynienia z większą liczbą wystawianych faktur (już od kilkudziesięciu sztuk miesięcznie), warto wprowadzić automatyzację ich obsługi. Takie rozwiązanie uwalnia pracownika od żmudnych i monotonnych czynności, które szybciej i dokładniej wykona robot. Automatyzacja obsługi faktur może przynieść wiele korzyści zarówno dla właścicieli niewielkich, jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i pracowników…

Więcej
Usługi finansowe 

Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro. Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty…

Więcej
Nasze porady Usługi finansowe 

Jak zapobiegać opóźnieniom w płatnościach od klientów?

Opóźnienia w płatnościach nazywane są też zatorami płatniczymi. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn utraty płynności finansowej firm, a jak wynika z przeprowadzonych badań – szczególnie dotknięte są nimi małe i średnie przedsiębiorstwa. Zatory płatnicze w polskich firmach Jak wynika z ogólnopolskiego badania „Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP”, polscy przedsiębiorcy muszą odzyskać od swoich klientów łącznie 58,4 mld zł. Przeprowadzono je w grudniu 2021 r. na grupie 512 firm o zróżnicowanej wielkości (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) przez IMAS International na zlecenie KRD i firmy faktoringowej NFG.…

Więcej
Nasze porady Usługi finansowe 

Faktura ustrukturyzowana – dokument wykorzystujący język znaczników XML

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało planowo funkcjonować już w 4 kwartale 2021 r., jednak finalnie osobom prowadzącym działalność na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło czekać kilka miesięcy dłużej. Projekt wystartował z początkiem 2022 r. Po 12 miesiącach okresu przejściowego, w którym używanie KSeF jest nieobowiązkowe, począwszy od stycznia 2023 r. będzie to wymogiem dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla przedsiębiorców zwolnionych z tego podatku. Co to są faktury ustrukturyzowane? Faktura ustrukturyzowana to innymi słowy dokument elektroniczny, który posiada ściśle określoną strukturę informacji zakodowanych z zastosowaniem znaczników XML. Takie kodowanie…

Więcej
Nasze porady Usługi finansowe 

Co to jest metoda kasowa i jak może Ci pomóc radzić sobie z opóźnionymi płatnościami?

Metoda kasowa umożliwia przedsiębiorcy rozliczenie podatku VAT dopiero w momencie otrzymania płatności od kontrahenta, a nie – jak w przypadku metody memoriałowej – po wystawieniu faktury. Sprawdź, kto może skorzystać z metody kasowej, na jakich warunkach i kiedy warto to zrobić. Co to jest metoda kasowa? W przypadku domyślnej metody memoriałowej, momentem powstania obowiązku zapłaty podatku VAT jest wystawienie faktury za sprzedaż towaru lub usług. Dla urzędu skarbowego nieistotne jest, czy i kiedy na konto przedsiębiorcy wpłynęła płatność. Jeśli pojawią się opóźnienia, to będzie on zobowiązany zapłacić wynikającą z faktury…

Więcej