Branża prawna 

Doradztwo prawne dla osób fizycznych i spółek

Nasza kancelaria jako grupa prawników – aplikantów radcowskich i radców prawnych – oferuje Klientom wszechstronną pomoc prawną z rozmaitych dziedzin prawa, specjalizując się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i prawie pracy. Oferujemy usługi prawne zarówno pozaprocesowe, jak i procesowe, dla osób fizycznych i podmiotów prawa handlowego. Świadcząc pomoc prawną wykorzystujemy bogate doświadczenie nabyte w okresie wieloletniej praktyki zawodowej.

Doradztwo prawne dla klientów indywidualnych

Osoby prywatne pojawiają się u naszych prawników z kłopotami prawnymi związanymi z kontaktami, rozwodami i alimentami. Współdziałanie w tego typu sprawach polega przede wszystkim na zrozumieniu sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc prawną oraz dopasowanie do jej potrzeb odpowiedniego rozwiązania prawnego. Przygotowujemy Klienta do sporów sądowych i reprezentujemy go w postępowaniu, niemniej jednak zależnie od stanu faktycznego proponujemy też pozasądowe rozwiązania ugodowe czy mediacyjne, które wpłyną na szybsze rozwiązanie postępowania oraz obniżą koszty obsługi prawnej. Klienci będący osobami fizycznymi zgłaszają się do nas po pomoc prawną też w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Kancelaria asystuje w opracowaniu projektów testamentów zgodnie z wolą Klienta, a także świadczy doradztwo prawne w już toczących się postępowaniach spadkowych.

Doradztwo prawne dla spółek i przedsiębiorstw

Ponadto, nasi prawnicy zajmują się pomocą prawną dla spółek i firm. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferujemy zatem kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy prowadzimy doradztwo dla obieranych przez nich działań, świadczymy pomoc prawną z obszaru praw pracowniczych, prawa handlowego, prawa podatkowego czy prawa administracyjnego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, będącego rezultatem współpracy z różnorodnymi podmiotami, staramy się do każdego Klienta podchodzić indywidualnie, wyszukując adekwatne rozwiązania prawne, także w wyjątkowych sprawach.

Podobne